Als je niet meer weet of beseft welke stappen er nog genomen moeten worden…