Blijven de kerkhoven rond een gesloten kerk bestaan?