Is het de taak van de uitvaartondernemer om nabestaanden te wijzen op de digitale erfenis?