Wet op de lijkbezorging, de naam zegt wat de wet omschrijft. laten we geen verwarring scheppen…