Worden na ruiming van het graf o.a. de botresten gecremeerd?